Bibliografia solecznicka - wybrane pozycje- wydawnictwa wileńskie

Opublikował Mieczysław on czw., 11/19/2009 - 20:31

Książki o tematyce wileńskiej  do nabycia

Podajemy adres do kontaktu i tytuły:

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Oddział w Bydgoszczy

Adres: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
85-074 Bydgoszcz
ul. Szymanowskiego 3
tel. 52/32 66 448 (godz. 8 -11)
 

Wydawnictwa:
 

Seria A /mały format/ (numery wg kolejności wydawania)

2. K. Iwanowski, Zapis dla syna, – 2 zł,
7. G. Malinowska, Pamiętnik kresowej nauczycielki z lat 1833-1921, – 2 zł
11. Z. Bohdanowicz,  Wschodni wiatr. Opowieść wileńska – 3 zł.
18. B. Narębska - Dębska - Kozłowska, Łagier NKWD nr 0321,– 5 zł.
25. A. Wojtkiewicz Redko – Życie codzienne na okupowanej Wileńszczyźnie – 5 zł.

Seria B (większy format)
3. K. Iwanowski, Wspomnienia z kresowej młodości, – 5 zł.
4. H. Obiezierska, Jedno życie prywatne na tle życia narodu,  – 10 zł.
5. J. Hoppen -Zawadzka, Wileńskie reminiscencje,  – 6 zł.
6. R Warakomski, Komórka Legalizacyjna Sztabu okr. Wileńskiego Armii Krajowej  1939-1947 – 5 zł.
11. W. Snastin, Inspektorat F . – 10 zł.
15. J. Starnawski, Sylwetki wileńskich historyków literatury – 10 zł.
20. Z. Jankowski, Wspomnienia z 2 Wileńskiej Brygady AK oraz z Kaługi,  – 10 zł.
22. H. Dubowik, Fantastyka w literaturze polskiej - 15 zł
25. Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, - 45 zł.
33. M. Kondratowicz, Reminiscencje i inne wiersze, - 10 zł.
36. R. Szczęsnowicz, Kaługa znaczy łagier, – 10 zł
39. L. J. Malinowski (opr.), 1. Wileńska Brygada AK „Juranda”. Wspomnienia. – 20 zł.
40. A. Walczak, 13 Brygada AK Okręgu Wileńskiego, – 15 zł.
43. Dziennik Rozkazów. 1. Kompanii 6. Brygady partyzanckiej AK, - 10 zł
47. H. z  Falewiczów Sztukowska, Fragmenty wspomnień wileńskiego obrońcy-  20 zł.
48. I. Kontowt-Okulewicz, A. K. Kalenkiewicz-Mirowiczowa, Państwowe Gimnazjum im. Św. Kazimierza w Nowej Wilejce -  15 zł.
49. D. Ciemięga. Wileński PAX jako czasopismo kulturalne. - 8 zł.
52. L. Narkowicz. Jan Konrad Obst Publicysta, wydawca, historyk, - 20 zł.
55. W. Narębski, Działania 5. Wileńskiej Brygady Piechoty podczas kampanii włoskiej 1944-45, - 15 zł.
58. O. Kowalski, Z Wołynia  przez Polesie do Berlina. Wspomnienia - 15 zł.
61. T. Kowzan Ślady pamięci. Moje 22 lata w Wilnie. - 25 zł.
60. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej T. 4 Architektura, opr. M. Jackiewicz 25 zł.
62. S. Kalinowska – Korejwo, Babska rota. Wspomnienia łączniczki 3 Brygady „Szczerbca” - 20 zł.
63. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej T. 5 Teatr i muzyka. Opr. M. Jackiewicz 30 zł.
64. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej T 1. Wileński Słownik Biograficzny wyd. 2 poszerzone. Red H. Dubowik, i L. J. Malinowski. – 40 zł.
67. H. Siemaszko, Perypetie Zabużanina. Wspomnienia z 3. Brygady AK – 15 zł
68. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej T. 6 Książka i prasa,  opr. M. Jackiewicz  - 25 zł.
69. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej T. 7 Duchowieństwo i świątynie,   opr. M. Jackiewicz -  25 zł.
71. Z. Federowicz, Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1944, 15 zł.
72. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej T. 8 Wojsko i Żołnierze   opr. M. Jackiewicz - 25 zł.
73. L. J. Malinowski, Strzępy wspomnień - 20 zł.
74. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej T. 9 Nauka i uczeni,  opr. M. Jackiewicz - 25 zł.
77. Encyklopedia Ziemi Wileńskiej T. 10 Wileński Słownik Biograficzny (suplement) – 25 zł.
76. H. Dubowik (opr.) Wspomnienia o szkołach wileńskich - 12 zł.
75. L. J. Malinowski, Szkice o kulturze wileńskiej - 15 zł.

78. M. Jackiewicz: Wilno znane i nieznane. – 25 zł.

79. M. Jackiewicz, Wilno w XX wieku. Ludzie i wydarzenia - 25 zł.

 

Bibliografia solecznicka /wybrana/

J. Adamska, L. Świda, S. Matusewicz, Miejsca bitew i mogiły żołnierzy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Bydgoszcz brw.

R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. I - XI, Wyd. Ossolineum Wrocław 1991 - 1997

A. A. Bajor, Mickiewicza młodości kraje, Wyd. Polskie, Wilno 1998

E. Banasikowski, Na zew Ziemi Wileńskiej, TMWiZW, Bydgoszcz 1997

J. Bielecki Miasto-ogród Jaszuny. Próba odtworzenia dziejów, W-wa 2010

A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987 - 1997, DW Duet, Toruń 2005

Kronika Litwy 1988 - 2000, Wyd. Ogóln. Klub Miłośników Litwy, Warszawa 2000

W. Borodziewicz, Szósta Wileńska Brygada AK, Wyd. Bellona, W-wa 1992

Z. Bohdanowiczowa, Gwiazdy i kamienie. Nakładem Katolickiego Ośrodka Wyd. „Veritas” w Londynie, 1960

M. Borowski, Adresowa książka parafjalna, Wyd. Kraków 1932

S. Brzeszczyński, Dzika dywizja 1918 - 1922, Wyd. Piotra i Pawła, Poznań 1996

Butrymańce z bliska (po polsku i po litewsku), Red. T. Sawiel - 2007

Centrum na peryferiach. Monografia społeczności lokalnej Ejszyszek i okolic na Wileńszczyżnie, red. A. Perzanowski, W-wa 2005

M. J. Chodakiewicz, Ejszyszki t. 1,2, Biblioteka FRONDY, W-wa 2002

M. J. Chodakiewicz, Ejszyszki. Pogrom, którego nie było. Fronda, W-wa 2010

K., W., i J. Cierpińscy, W Wilnie i Zacharyszkach Wielkich, TMWiZW Bydgoszcz 2005

O. Christa, U Szczerbca i Łupaszki, Wyd. Adiutor 2000

J. „Czortek” Bohdanowicz, Brygada Wilhelma. Oddziały partyzanckie „Żuka” i „Gozdawy” ,Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Gdańsk 1998

W. K. Cygan, Kresy we krwi, Wyd. Espadon 2006

Dievieniškiu istorinis regioninis parkas. Centrum Informacji Paszki.

Etnografia lokalnych znaczeń. Monografia społeczności lokalnej okolic Dziewieniszek na Wileńszczyźnie, Praca zbiorowa pod red. Ł. Smyrskiego, W-wa 2005

E. Feliksiak, red., Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur, tom III, IV, Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, Białystok 1992

A. Firewicz, Litwa po raz drugi, Wyd. A. Marszałek, Toruń

J. Gierowska – Kałłaur, Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, Wyd. Neriton, W-wa 1999

J. Gieysztor, Pamiętniki z lat 1857 - 1865, t. I - II Wyd. Wilno 1913

T. Ginko, Wspomnienia z Kaługi 1944 - 1946, TMWiZW, Bydgoszcz 1993

A. Gołubiew, Kazimierzówka, Wyd. Literackie, Kraków 1981

Z. Grunt - Mejer i inni, Koniec epopei, TMWiZW, Bydgoszcz 1996

Cz. Grzelak, Wrzesień na Kresach w relacjach, Wyd. Neriton 1999

W. Hołubowicz, Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi, Toruń 1950

J. Hoppen -Zawadzka, Wileńskie reminiscencje, TMWiZW, Bydgoszcz 1996

J. Hoppen - Zawadzka, Czas grozy, TMWiZW, Bydgoszcz 1998

J. Hoppen - Zawadzka, Na zesłaniu, TMWiZW, Bydgoszcz 2003

J. Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939. Katowice 2010

K. Iwanowski, Wspomnienia z kresowej młodości, TMWiZW, Bydgoszcz 1995

K. Iwanowski, Zapis dla syna, TMWiZW, Bydgoszcz 1993r.

M. Jackiewicz, Wileńska encyklopedia 1939-2005, Warszawa, ExLibris Galeria Polskiej Książki, 2007.

A. Jankowski, Polskie uczenie, Wspomnienia Antoniego Jankowskiego, red. J. Sienkiewicz, Wilno 2010r.  

Cz. Jankowski, Powiat oszmiański: materiały do dziejów ziemi i ludzi, t. I-IV, Petersburg- Kraków 1896

Z. Jankowski, Wspomnienia z 2 Wileńskiej Brygady AK oraz z Kaługi, TMWiZW, Bydgoszcz 1998r.

K. Jasiewicz, Zagłada polskich kresów. Wyd. Volumen, W-wa 1998r.

K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939 - 1956.  wyd. POMOST * ALFA ; Warszawa 1995

M. Juchniewicz, Na wschód od Buga. Polacy walce antyhitlerowskiej na ziemiach ZSRR 1941 - 1945. Wyd. MON, W-wa 1985r.

R. Kiersnowski, Tam i wtedy. W Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy. 1939 - 1945, W-wa 1994r.

Z. Kłosiński, 3 Wileńska, Białystok, Goniec Kresowy, 1995r.

Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej (1387-1507), opr. ks. J. Fijałek i W. Semkowicz,
Z. Kurcz Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne, Wrocław 2005,

L. Kohutek, Dobra Wielkie Soleczniki, Wilno 1934

R. Korab - Żebryk, Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Wyd. Lubelskie, Lublin 1991

M. Korejwo, Moje scieżki partyzanckie, TMWiZW, Bydgoszcz 1995r.

W. Korsak, Puszcza Rudnicka, wyd. Książnica Atlas, Lwów - W-wa 1936r.

E. Kotowicz, Charakterystyka terenów łąkowych w pow. oszmiańskim w związku z planem ich zagospodarowania, Wilno, 1937 r.

J. Krajewski, Litwa. Przewodnik. Wyd. Mazury, Olsztyn 1994r.

K. Krajewski, Na Ziemi Nowogródzkiej NÓW - Nowogródzki Okręg Armii Krajowej, IW PAX, W-wa 1997r.

K. Krajewski, Ziemia Nowogródzka i Grodzieńska. Polskie cmentarze i groby wojenne oraz miejsca pamięci narodowej. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004r.

M. Krupowies, Polskie pieśni ludowe na Litwie, Ogóln. Klub Miłośników Litwy, W-wa 2000r.

T. Kryska - Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej. W-wa 1995

T. Krzywicki, Szlakiem Mickiewicza po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie. Wyd. Rewasz Pruszków 1998

Księga adresowa Polski wraz z WM Gdańskiem dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, W-wa 1929

P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915: materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Sandomierz 1938

J. Kucharska, Ilustrowany przewodnik po zabytkach na Wileńszczyźnie i Żmudzi, Burchard Edition, W-wa 2004
Los Wilnianina w XX wieku, Wyd. Polskie w Wilnie, Wilno 2002

Z. Kurcz, Mniejszośc polska na Wileńszczyźnie, 2005

Biskupstwo wileńskie, opr. ks. J. Kurczewski, Wilno 1912

S. Lewandowska, Wilno 1944-1945. Oczekiwania i nastroje, Wyd. Neriton, 2007

Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920

P. Łossowski, Po tej i po tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko - litewskie 1883 - 1939. W-wa 1985

P. Łossowski, Litwa, Wyd. TRIO, W-wa 2001

P. Łossowski, Stosunki polsko litewskie 1921 - 1939, Instytut Historii PAN, W-wa 1997

H. Łowmiański, Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, wyd. Tow. Przyjaciół Nauk; skł. gł. w księg. Św. Wojciecha, 1931r.

G. Łukomski, Walka Rzeczpospolitej o kresy północno - wschodnie 1918 - 1920, Wyd. UAM, Poznań 1994r.

Monografia rejonu solecznickiego  w: Zeszyty Naukowe Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  2011r.

M. Machulak, W stronę Solecznik, Wyd. „APLA”, Krosno 2002,2005, 2007

M. Machulak, W Dziewieniszkach i dalej, Wyd. Apla Krosno 2008

M. Machulak, W dolinie Mereczanki, Wyd. Apla 2014 r

J. Mackiewicz, Bunt rojstów, Wyd. Nina Karsov 2002

J. Mackiewicz, Droga donikąd, Wyd. Baza, W-wa 1990

J. Mackiewiczowa, Polacy na Litwie w latach II wojny światowej, TMWiZW, Bydgoszcz 2000

Cz. Majsiewicz, Z ziemi nowogródzkiej do Wielkopolski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995

B. Makowski, Litwini w Polsce 1920 - 1939, PWN, W-wa 1986

Cz. Malewski, Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki. Wilno 2005

E. Maliszewski, Przewodnik po Gubernji Wileńskiej: zarys statystyczno-opisowy, W-wa, Wyd. Straży Kresowej, 1919

S. Mianowski, Świat, który odszedł, Wyd. Rytm, W-wa 199

G. Malinowska, Pamiętnik kresowej nauczycielki, TMWiZW, Bydgoszcz 1995

J. Malinowski (red.), Wilnianie we wrześniu. Prolog epopei, TMWiZW, Bydgoszcz 2000

L. J. Malinowski (opr.), Wileńska Brygada AK „Juranda”. Wspomnienia. TMWiZW, Bydgoszcz 2002

B. Markuza- Białostocka, A. Wójcik, Rozmówki polsko - litewskie, WP, W-wa 1999

B. Markuza - Bieniecka, Kuchnie krajów nadbałtyckich, Wyd. Watra, W-wa 1986

K. M. Mianowski, Na złamanie karku, TMWiZW, Bydgoszcz 1999

L. Mikłaszewicz, Polityka sowiecka wobec Kościoła katolickiego na Litwie 1944 - 1965, Wyd. RYTM, W-wa 2001

J. F. Morelewski, Pokolenie akowskie, TMWiZW, Bydgoszcz 1995r.

M. Morelowski, Zarysy sztuki wileńskiej z Przewodnikiem po zabytkach między Niemnem a Dźwiną.Wilno wrzesień 1939. b wyd. s. 368. liczne il. mapa pod opaską. opr. pł. oryg. 18 cm. Reprint Gdańsk 1989r.

H. Mościcki, Jakub Jasiński, Wydawnictwo M. Kot, Kraków 1948r.

H. Mościcki, Generał Jasiński i Powstanie Kościuszkowskie, Wyd. Gebethnera i Wolffa, W-wa.

Nałęcz, Szmat ziemi i życia, Wilno 1928r

B. Narębska - Dębska - Kozłowska, Łagier NKWD nr 0321, TMWiZW, Bydgoszcz 2001r.

L. Narkowicz, Życie to wielka tajemnica, Wyd. Polskie w Wilnie 2003 r.

K. Niechwiadowicz, Żemłosław (w wersji polsko-białoruskiej) Poznań 2005r.

P. Niwiński, Okręg Wileński AK w latach 1944-1948. Wyd.Volumen, Warszawa 1999 r.

H. Obiezierska, Jedno życie prywatne na tle życia narodu, TMWiZW, Bydgoszcz 1995

J. Ochmański, Historia Litwy. Wyd. Ossolineum, Wr.- W - wa, Kraków 1990

Opór wobec systemów totalitarnych na Wileńszczyźnie w okresie II wojny światowej. Mat. z konferencji IPN, Gdańsk 2003

A. Paczoska, Dzieci Jałty, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2003r.

F. Papee, Polska i Litwa na przełomie wieków średnich, Wyd. Gebethnera i Wolffa, Kraków 1904

W. Piłat, W kręgu kultury litewskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 199

Pokrowskij.Archeologiczeskajakartawilenskojguberni.Wilno1883

Polska i Litwa w dziejowym stosunku Pr. zbiorowa, Wydawnictwa Gebethnera i Wolffa, 1914

Praca zbiorowa: Męczennicy za wiarę 1939 - 1945, Wyd. Michalineum, W-wa 1996

Przemiany narodowościowe na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1931 - 1948 pod red. Stanisława Ciesielskiego, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2003

Przewodnik turystyczny po powiecie świdnickim, Świdniku i rejonie solecznickim. Świdnik 2010

Z. Przychodzeń, I. Jaszewska, Anna Krepsztul z Taboryszek i jej malarstwo.

J. z Puttkamerów Żółtowska, Inne czasy, inni ludzie, Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1998

K. Ratyński, Okręg ZWZ -AK „Nów”. Wybrane zagadnienia, TMWiZW, Bydgoszcz 1999

G. Rąkowski, Przewodnik po zabytkach Litwy. Wyd. Burchard Edition, W-wa 1999

G. Rąkowski, Smak kresów. Wśród jezior, mszarów Wileńszczyzny, Oficyna Wyd. „Rewasz”, W-wa 2000

W. Rewieńska, Rozmieszczenie miast i miasteczek w północno - wschodniej Polsce, brw

W. Rewieńska,  Miasta i miasteczka w Północno wschodniej Polsce, Wilno 1938

M. Ruchniewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955 - 59, VOLUMEN, W-wa 2000.

B. Rutkowski, Okruchy wspomnień z wileńskiego ruchu oporu, TMWiZW, Bydgoszcz 1998

J. SienkiewiczNadworna malarka Ostrobramskiej, Wilno 2002

J. Sienkiewicz, Polska racja stanu,

M. Sienkiewicz, S. Mikonis, Ejszyszki, (po polsku i po litewsku) Wilno 2002

Słownik Geograficzny Królestwa polskiego i innych krajów słowiańskich t. I - XV, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski i W. Wasilewski, Wyd. W-wa 1880 - 1902

W. Snastin, Inspektorat FTMWiZW, Bydgoszcz 1999

Solecznicki rejon. Folder Wyd. 1999r. bmw.

A. SrebrakowskiPolacy w Litewskiej SRR 1944 - 1989, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001

A. SrebrakowskiSejm Wileński 1922 r. idea i jej realizacja, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 1993

W. Staniewicz, Matujzy Bołondziszki wieś powiatu lidzkiegoWilno 1923

J. Surwilo, Rachunkie nie zamknięte, Wilno 1992

J. SurwiłoRachunków nie zamykamy, Wilno 2007

J. Surwilo, Zostali z nami na dobre i złe, Wilno

K. Syrnicka, Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie, Lublin 2001

P. Świetlikowski, Wołało nas Wilno, Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha, 1991

R. Szczęsnowicz, Kaługa znaczy łagier, TMWiZW, Bydgoszcz 2002

T. Szynkowski, To wszystko Ojczyzna, Wyd. Polskie w Wilnie 1999

M. Ślusarska, Paweł Brzostowski. Ludzie niezwyczajni, Wyd. DIG, W-wa 2000

M. Tarczyński, Bitwa Niemeńska 1920, tom 2,  Wyd. Rytm, W-wa 1999

Tajemnicza Puszcza Rudnicka, Biała Waka 2011

L. TomaszewskiWileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939 - 1945Wyd. Rytm, W-wa 1999

S. TruszkowskiPartyzanckie wspomnienia, Wyd. PAX, W-wa 1968

J. Umiastowska (Nałęcz, przedm.  Cz. Jankowski), Szmat ziemi i życia, Wilno 1928

S. Walasek, Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864 - 1915, IMPULS, Kraków 2003

A. Walczak, 13 Brygada AK Okręgu Wileńskiego, TMWiZW, Bydgoszcz 2002

M. Wańkowicz, Anoda - katoda. Było to dawno. Wyd. Literackie, Kraków 1986

M. Wardzyńska, Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy, czerwiec 1941-lipiec 1944, Agencja Wydawnicza Mako 1993

R. M. WattGorzka chwała. Polska i jej los 1918 - 1939, W-wa 2005

Wilno i Ziemia wileńska. Zarys monograficzny, t. 1, Wilno 1930

B. WiadernyPaweł Jasienica fragment biografii, wrzesień 1939- brygada Łupaszki 1945, Wyd. ANTYK, Komorów 1991

M. WierzbickiPolacy i Żydzi w zaborze sowieckim, Fronda, W-wa 2001

J. WidejkoWspomnienia najmłodszego partyzanta III Partyzanckiej Brygady AK "Szczerbca" i Samoobrony Wileńskiej AK "Komara" w latach od I 1944 r. do III 1945 r. Jerzego Widejki ps "Jureczek".Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 2005

C. Wilanowski, Konspiracyjna działalność duchowieństwa katolickiego na Wileńszczyźnie 1939 - 1944,IW PAX, W - wa 2000

J. Wołkonowski, Okręg Wileński, ZWZ AK w latach 1939 – 1945. Oficyna Wyd.”Adiutor” – Warszawa 1996

J. Wołkonowski, Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, 2004

WołyniakZ przeszłości karmelitów na Litwie i RusiKraków 1918r.

Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej, tom I, województwo wileńskie z 1938 r wyd. GUS W-wa 1938

L. Wyszczelski, Wilno 1919-1920, Wyd. BELLONA 2008

M. Zahajkiewicz, (red.) Chrzest Litwy, KUL, Lublin 1990

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy. Tom I województwo wileńskie XIV - XVIII wiek, red A. Rachuba. W-wa 2004

Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920,

Cz. ZgorzelskiPrzywołane z pamięciWyd. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, cop. 2006

A. Żabko-Potopowicz, Praca najemna i najemnik w rolnictwie w Wielkim Księstwie Litewskim w wieku osiemnastym na tle ewolucji stosunków w rolnictwie, W-wa 1929

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno - Wschodniej Rzeczypospolitej, TMWiZW, Bydgoszcz t. 2, 1998

1 pułk artylerii Legionów. Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920, opr. kpt R. Lewicki, W-wa 1929

67 pułk piechoty. Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920 opr. kpt St. Konieczny, W-wa 1929

Czasopisma, prasa (polskojęzyczna)

Wileńskie Rozmaitości, 1990 – 2010; Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Bydgoszcz

Magazyn Wileński, roczniki 1993 - 2015

Nasza Gazeta- Nasz Czas, wydanie internetowe

Kurier Wileńskiwyd. internetowe

Przyjaźń -wydanie internetowe i Tygodnik Wileńszczyzny-wydanie internetowe

Biuletyn Samorządu Rejonu Solecznickiego 2004 – 2015 r.

 

Kartografia

Atlasas 9 klasei, Lietuvos Geografija Leidykla BRIEDIS, Vilnius

Lietuva, 1 : 500 000, Keliu Žemelapis su Vilniaus, 1998/1999

Litwa mapa samochodowa, 1:300000, GeoCenter International, W - wa

Mapy Wileńszczyzny, zeszyty I - V, Wyd. Marpress Gdańsk

Polska - mapa fiz. 1 : 1 250 000, Wyd. Inst. Kart. im. E. Romera, Lwów 1939

Rzeczpospolita Polska, mapa 1: 000 000, Wyd. Woj. Inst. Geogr., 1934

Vilniaus Apylinkes, 1: 130 000, Leidykla BRIEDIS, Vilnius, 2001

Vilniaus Apylinkes, 1: 200 000, TSRS Valstybine geodezija, 1991

Wilno 1:300 mapa operacyjnaWojskowy Instytut Geograficzny 1930, W - wa 2001

Wilno- mapa 1:300 000 wyd. Wyd. Woj. Inst. Geogr. 1930

Ziemia Wileńska i Nowogródzka 1 : 400 000 mapa sam. - kraj., Wyd. A. Bonarski

Jana Seta – Ryga, Atlas Baltic States, 2000