Wybory samorządowe 2011

Opublikował Mieczysław on sob., 01/01/2011 - 19:24

Lista kandydatów  
do Rady Rejonu Solecznickiego - wybory 27 lutego 2011r.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie i  Aliansu Rosjan Blok Waldemara Tomaszewskiego - Lista nr 122

1. Zdzisław  Palewicz

2. Andrzej  Andruszkiewicz

3. Bolesław  Daszkiewicz

4. Józef  Rybak

5. Anna  Jeświlienė

6. Łucja  Dudojć

7. Jerzy Michał  Borkowski

8. Jadwiga  Sinkiewicz

9. Wojciech  Szyłka

10. Maria  Suchocka

11. Lila  Wersicka

12. Franciszek  Zdoncik

13. Stanisław  Iwanowski

14. Józef  Zimiński

15. Natalia  Gudacz

16. Jerzy  Obłoczyński

17. Piotr  Wienckiewicz

18. Antoni Edvard  Jankowski

19. Jarosław  Wojciechovicz

20. Danuta Janina  Jusiel

21. Tadeusz  Romanowski

22. Stanisław  Kazarin

23. Henryk  Tomaszewicz

24. Mariola  Pieszko

25. Czesław  Moroz

26. Czesław  Grabsztunovicz

27. Zbigniew  Wołochowicz

28. Ryszard  Ławcel

29. Jan  Jurgielewicz

30. Tatiana  Kanatova

31. Benedykta  Matulewicz

33. Teresa  Berżanska

34. Jaroslaw  Pieszko

36. Grzegorz  Zuzo

37. Stanisław  Wysocki

38. Antoni  Bandalewicz

39. Oksana  Woiniczienė

40. Eugienia  Morozova

41. Janina  Wieliczkevicz

42. Tadeusz  Rudzis

43. Wiktor  Gryniewicz

44. Grzegorz  Aidukonis

45. Jelena  Voinova

46. Edmund  Marynowski

47. Walery  Koczan

48. Artur  Siemaszko

49. Renata  Cytacka

50. Genadij Tevel.

   W obronie polskich szkół na Litwie Podpisz petycję:

http://www.wilnoteka.lt/pl/node/3323/signatures

 

Ostatnie doniesienia z litewskiego sejmu wskazują, że podczas obecnej sesji raczej nie zostanie podjęta próba przeforsowania nowelizacji ustawy o oświacie, nieprzychylnej Polakom na Litwie. Po ostatnich wydarzeniach i naciskach dyplomatycznych pojawiły się nawet poprawki łagodzące antypolski wymiar tej nowelizacji. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie nie istnieje, bo nikt nie jest w stanie przewidzieć, w jakich warunkach i w jakim ostatecznym kształcie nowy projekt ustawy o oświacie zostanie przyjęty podczas wiosennej sesji Sejmu Litwy.

Determinacja w dążeniach Sejmu Litwy do jak najszybszego uchwalenia znowelizowanej ustawy o oświacie, budzi ogromne zatrwożenie polskiej społeczności na Litwie. W myśl nowej ustawy w szkołach mniejszości narodowych zostanie wprowadzony przymusowy nakaz nauczania części przedmiotów w języku państwowym. Jakie to będą przedmioty, zadecyduje Ministerstwo Oświaty. Już wiadomo, że ma to być historia i geografia. Ustawa wprowadzi także urzędowy zapis wyższości szkół litewskich. Jeśli w jakiejś miejscowości na Wileńszczyźnie działają dwie szkoły: z litewskim językiem nauczania i polskim językiem nauczania, w chwili reorganizacji zamknięta zostanie szkoła polska, nawet jeśli uczy się w niej więcej uczniów niż w szkole litewskiej. Zapisów pogarszających sytuację szkół mniejszości narodowych jest w ustawie znacznie więcej.

Redakcja portalu „Wilnoteka” postanowiła dołączyć do trwającej obecnie w polskich szkołach Wileńszczyzny akcji zbierania podpisów pod listem otwartym do władz Polski i Litwy oraz umożliwić zbieranie podpisów nie tylko na Litwie. Jak bowiem wykazał miniony tydzień, skuteczne jest tylko umiędzynarodowienie sprawy, i tylko wspólny protest Polaków zamieszkałych na Litwie, w Polsce i na świecie może powstrzymać antypolskie zakusy.

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że szkolnictwo polskie na Litwie jest mocno zagrożone. To ”być albo nie być” polskich szkół na Litwie. Jeśli litewski sejm, wbrew głosom tysięcy litewskich obywateli, przyjmie ustawę o szkolnictwie, będzie to niechybnie początek końca polskiego szkolnictwa w tym kraju.

Nie pomagają prośby ani argumenty. Ciągle tylko słychać opinie, że działania litewskich władz są działaniami koniecznymi dla dobra dzieci, że wszystko się dzieje w imię przyszłości młodych Polaków na Litwie. Polacy na Litwie, rodzice i rodziny powinni sami decydować o swojej przyszłości i przyszłości swoich dzieci!

W ciągu prawie stu lat dziadkowie i rodzice współczesnych młodych Polaków tworzyli podstawy i fundamenty polskiego szkolnictwa, zachowali je w najtrudniejszych czasach, więc trudno się dziwić, że ich potomkowie nie chcą i nie pozwolą, aby zburzono ogromny dorobek i tradycje wielu pokoleń litewskich Polaków. Dzisiejsi Polacy są obywatelami Litwy, kraju europejskiego, w nim na równi z innymi obywatelami płacą podatki i łożą na utrzymanie państwa.

Troska o polskie szkoły nie jest elementem gry politycznej kilku czy kilkunastu działaczy, to problem wielu tysięcy obywateli Litwy.

Los polskich szkół nie dotyczy tylko Polaków mieszkających na Litwie. Wielu absolwentów polskich szkół na Litwie wyjechało z kraju, studiuje, mieszka i pracuje w różnych częściach świata. Trudno się dziwić, że litewscy Polacy zabiegają o pomoc Polski i Polaków w Macierzy. To jeden naród, wspólna historia i tradycja, tyle że dziś po różnych stronach granicy, w obrębie dwu różnych państw, korzenie jednak wciąż te same. Zwolennicy polskiego szkolnictwa na Litwie, rozumiejący zasadność jego istnienia, są na całym świecie.

To prawda, że polskie szkoły na Litwie są ewenementem na skalę Europy. Były, są i niechaj pozostaną. Nie pozwólmy im zginąć. Złóżmy swój podpis pod listem otwartym do władz Litwy i Polski. To być może ostatnia szansa na ratowanie polskich szkół, na ratowanie polskości na Litwie.

http://www.wilnoteka.lt/pl/node/3323/signatures

 

 

Zdzisław Palewicz Polakiem Roku 2010!

5 stycznia 2010r. zostały podsumowane wyniki XIII plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku 2010”. Z 17 kandydatów wpisanych na listę „Polak Roku 2010”, która była publikowana w ciągu prawie trzech miesięcy na łamach gazety i każdy czytelnik mógł oddać swój głos, Kapituła wyłoniła dziesiątkę, która zdobyła najwięcej głosów. Z ogólnej liczby 8063 kuponów najwięcej – 3781 głosów - i zaszczytny tytuł „Polaka Roku 2010” zdobył mer rejonu solecznickiego, wieloletni prezes solecznickiego rejonowego oddziału ZPL Zdzisław Palewicz.

Gratuluję!

 

Wybory samorządowe

 

27 lutego 2011 roku w Republice Litewskiej odbędą się wybory do samorządów rejonowych. W rejonie solecznickim wybranych zostanie 25 radnych. Uprawnionych do głosowania jest prawie 30 tys, wyborców. Wybory przeprowadzi 37 lokalnych komisji.

Skład Rejonowej Komisji Wyborczej:

 JOLANTA NORKŪNIENĖ – przewodniczący, Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (Lietuvos krikščionys demokratai)

członkowie:

TERESA BORISOVA - Związek Liberałów i Centrum (Liberalų ir centro sąjunga)

ANA JASIUKAIT - AWPL (Lietuvos lenkų rinkimų akcija)

VACLAVA JELAGINA – przedstawiciel administracji

IRINA LOVKELIENĖ - Porządek i Sprawiedliwość (Partija Tvarka ir teisingumas)

RAMŪNAS LUKOŠEVIČIUS - Ruch Liberalny Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis)

IRENA POLIAKOVA - Partia Pracy (Darbo partija)

REGINA SKARŽINSKIENĖ -  Partia Wskrzeszenia Narodowego ( Tautos prisikėlimo partija)

JOANA ŠILEIKIENĖ - Litewska Partia Socjaldemokratyczna (Lietuvos socialdemokratų partija).