Dajnowa

Opublikował Mieczysław on śr., 11/24/2010 - 20:00

Dajnowa (Dajnowo) (lit. Dainava)  Gmina Dajnowa (Dainavos seniūnija)

Dane kontakowe:

Dainavos k. LT-17192 Šalčininkų r.    
Wójt: Stanisław Wysocki, tel./faks. (380) 47 717

Dajnowa na mapie z 1935 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sołectwo Dajnowa (Dainavos seniūnaitija): Dajnowa  (Dainavos k.) liczba mieszkańców w 2011r.- 316 mk, Lubkiszki (Liupkiškių k.) - 31mk., Chomicze (Kamičių k.) - 16 mk., Marcinkiszki (Marcinkiškių k.) - 10 mk,: sołtys -  Anna Szymielewicz.

Sołectwo Nowy Dwór (Naujadvario seniūnaitija): Nowy Dwór (Naujadvario k.) - 64 mk., Jurszyszki (Juršiškių k.) - 63 mk., Jurszyszki (Juršiškių vk.) - 1 mk., Milaciszki (Miletiškių k.) - 33 mk. , Druskieniki (Druskininkų k.) - 5 mk., sołtys: Viktor Kulik.

Sołectwo Pojedubie (Pajuodupio seniūnaitija): Zukłańce (Užuklonių k.)- 29 mk., Pojedubie (Pajuodupio k). - 140 mk., Kul (Kulių k.) - 4 mk,: sołtys: Jolanta Petiukonienė.

Sołectwo Wieżańce (Vėžionių seniūnaitija): Wieżańce (Vėžionių k.) - 90 mk., Samarkiszki (Samarakiškių k.)- 9 mk., Gilwiniszki (Gilviniškių k.) - 50 mk., Kamučių k. - 5 mk,: sołtys: Galina Stanislava Šimelevič.

(Przy nazwach miejscowości liczba mieszkańców wg wyników spisu z 2011r.)

 

Zabytki i ciekawe miejsca w Gminie:

- Miejsce urodzenia Stanisława Rapolonisa (1485 -1545), twórcy litewskiego piśmiennictwa,

 

Dajnowa, wieś gminna położona w zachodniej części rejonu, na północ od Ejszyszek. Powierzchnia gminy 54,9 km2, mieszka tu 866 osób (2001 - 1066), z czego 316 osób stanowią mieszkańcy Dajnowy. Większą część z wchodzących w skład starostwa 17 miejscowości stanowią małe wioseczki.
Dajnowa to stara wieś. W 1765 roku było tu 10 zagród chłopskich i karczma. Na północny zachód od Dajnowy, w nieistniejącym już dworku należącym do Swieckiewiczów urodził się twórca litewskiego piśmiennictwa, Stanisław Rafałowski(Stanislovas Rapolonis 1485 -1545) h. Działosza. Uczył się w szkole parafialnej w Ejszyszkach, potem w Wilnie, w latach 1528 -1532 na Akademii Krakowskiej, był teologiem i duchownym, profesorem Uniwersytetu w Królewcu, przełożył też Biblię na język litewski i polski. Resztki dworku Rafałowskich zniszczone zostały podczas prac melioracyjnych w czasach sowieckich, obok cmentarz, na którym pochowani zostali jego rodzice - zachowały się nagrobki.
Przed Wielkanocą 1945 roku doszło tu do potyczki partyzantów polskich i litewskich z oddziałem NKWD. Poległo wtedy 5 Polaków i 5 -7 Litwinów. Znane jest tylko nazwisko jednego Litwina, który był tłumaczem - Krukaitis. Pochowano ich w Dajnowie bez trumien, w miejscu gdzie dziś znajduje się śmietnik. Wg Kazimierza Korkucia ps. „Ślązak” leżą tam m. in. ojciec i syn pochodzący z okolic Podbrzezia.
W 1930 roku założono w Dajnowie szkołę z polskim językiem nauczania. Obecny budynek szkoły wzniesiony został w 1968 roku. W latach 60 -70. ub. stulecia, jako ośrodek rady wiejskiej i kołchozu, Dajnowa znacznie rozwinęła się, zostały wybudowane nowe obiekty administracyjne i publiczne. W końcu lat 80. przy placówce została dobudowana sala sportowa. Dajnowska szkoła posiada dobrą bazę materialno - techniczną: salę sportową oraz odpowiednio wyposażone gabinety.
Dzięki wsparciu „Wspólnoty Polskiej” w ostatnich latach w szkole została wyremontowana stołówka, z macierzy szkoła otrzymuje także pomoce poglądowe i naukowe, zaś uczniowie wyjeżdżają na kolonie do Polski.
Problemem dla gminy nie tylko dajnowskiej od lat pozostaje bezrobocie. Większość z mieszkańców gminy pracuje na roli we własnych gospodarstwach rodzinnych o małej powierzchni. Stałym źródłem dochodu dla niemałej liczby ludzi pozostają różnego rodzaju zasiłki i emerytury. W gminie są dwa ośrodki kultury - dajnowska szkoła podstawowa i sala imprez.

W końcu lat 80.tych ubiegłego stulecia wybudowano niewielką kaplicę obsługiwaną przez proboszcza z Ejszyszek. W 1992 roku kaplicę poświęcił ks.  biskup Audrys Juozas Bačkis.

 

Polskie szkolnictwo

Polska Szkoła w Dajnawie

Mokyklos pavadinimas: Dainavos pagrindinė mokykla

Adres: Šalčininkų raj. sav., Dainavos km.sen. 

Tel/faks:(380) 47746

El. paštas: dainava@blog.lt

Dyrektor: Jan Warsocki 

 

Tekst: Mieczysław Machulak
Copyright by © 2014 Mieczysław Machulak /soleczniki.pl